INTERNISTIČKI PREGLEDI

U svrhu proširenja naših usluga i željom za boljim zdravljem naših korisnika, u našu ponudu smo uveli internističke preglede koje će obavljati specijalista interne medicine dr. Petar Trek.

Počevši od 6.4.2019., moći ćete se naručiti na slijedeće  preglede:

  • Kardiološki pregled i ultrazvuk
  • Kardiološki pregled i EKG
  • Kardiološki pregled, EKG i ultrazvuk
  • Opći internistički pregled

MOŽETE SE NARUČITI TEL. POZIVOM ILI E-MAILOM

Dr. med. Petar Trek, specijalist interne medicine

Rođen 11. kolovoza 1969. u Splitu.

Školovanje : Osnovnu i srednju školu završio u Sinju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Splitu diplomirao 1999. Specijalistički ispit iz interne medicine položio u studenom 2010.

Radno iskustvo : Pripravnički staž odradio u Domu zdravlja Sinj i KB Split tokom 1999. i 2000. Tokom 2000. i 2001. radio sam u ambulanti medicine rada u Sinju te na zamijenama u raznim ambulantama u sklopu DZ Sinj (u Sinju, Hrvacama i Vrlici). Od ožujka 2002. do kraja siječnja 2004. bio sam zaposlen u ambulanti  Sućuraj na otoku Hvaru. Nakon toga sam od 01. veljače 2004. do 30. travnja 2005. radio u ambulanti Vrlika. U Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko – baranjske županije sam radio 01. svibnja 2005. – 02. siječnja 2006. (na punktovima Osijek, Našice i Đakovo).

Kao zaposlenik Hitne medicinske pomoći Osiječko – baranjske županije, bio sam član stručnog i upravnog vijeća navedene ustanove. Djelatnik Opće županijske bolnice Vukovar sam od 03. siječnja 2006., najprije kao specijalizant interne medicine, a nakon polaganja specijalističkog ispita radim kao internist u djelatnostima opće internističke službe te ergometrije i očitanja Holter EKG-a u sklopu kardiološke dijagnostike.

Svakodnevno aktivno sudjelujem u liječenju bolesnika u koronarnoj jedinici, a u ambulanti najčešće pratim stanje kardioloških bolesnika. Specijalistički staž sam odradio u KBC Osijek i KB Dubrava te sam u obje ustanove i dežurao (na Kardiologiji KBC Osijek te Hitnom internističkom prijemu KB Dubrava). Početkom 2014. završio sam edukaciju iz ehokardiografije u KB Dubrava pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Vincelja te se nakon toga bavim navedenom dijagnostičkom metodom, najprije u OŽB Vukovar, a od rujna 2015. do prosinca 2017. i u DZ Osijek.

Od početka 2020. UZV srca i internističke preglede radim i u ordinaciji dr. Mirjane Semenić Rutko.

Osobni život : Oženjen sam od listopada 2008.  te sam otac kćeri stare 10 god. i sina starog 6 god.